Eesti turismiettevõtete kuulaja
Teenuste disain

Teenuste disain

Kliendivajaduste analüüs. Aitame mõista kes Teie kliendid on, mida nad vajavad ja mida ootavad.

Kasutame selleks teenuste disaini osaks olevaid lõuendite tööriistu. Kliendi vajaduste mõistmine on vundamendiks tõeliselt heale väärtuspakkumisele. Praeguses tihedas konkurentsis on igale ettevõttele oluline omada rahulolevaid kliente. Kliendirahulolul ja ettevõtte edukusel on otsene seos. Meie eesmärgiks on rahulolevad kliendid õigel ajal õiges kohas.

 • kes on peamised kliendid?
 • kuidas kliendid teieni jõuavad?
 • mis on klientide peamised vajadused?
 • mida pakute nende vajaduste rahuldamiseks?
 • milline on sobiv vaja­duste rahulda­mise koht ja aeg?
 • millised on turutrendid?
 • mida teie kliendid teist tegelikult arvavad?

Mida ettevõte sellest saab:

 • Ettevõtte sees toimub juhitud loov protsess, mis viib uute ja kvaliteetsete teenuste väljatöötamiseni.
 • Hetkeolukorra parem mõistmine, probleemide faktipõhine kaardistamine.
 • Valmib teenuse uuendamise plaan.
 • Aitame valminud plaanis nõutud projektid ellu viia. Vaata Projektijuhtimise teenust.
et