RA Inspire

Eesti turismiettevõtete kuulaja
RA Inspire

RA Inspire

Projektijuhtimine

Projektijuhtimine turismiettevõttes. Aitame mõelda vanadest probleemidest uut moodi! Iga uue ettevõtmisega on seotud järgmised protsessid: algatamine, kavandamine, täitmine, kontroll ja lõpetamine. Projektid vajavad kõigi oma tegevuste ja pingutuste ühendamiseks suurt visiooni/ideed. Just visioonist hakkavad välja arenema strateegiad, eesmärgid ja tööplaanid. Visioon …

Külastuselamuse analüüs

Testi oma kliendi teekonda. Aitame Teie ettevõttel hinnata oma kvaliteeti kliendi pilgu läbi. Tegemist on tagasiside süsteemiga turismiettevõtjatele, mis ühendab endas väljapoolt sissepoole suunatud analüüsi, anonüümsete testostude läbiviimise ning turismiettevõtja nõustamise võimalike arendusprojektide osas. See on palju väärtuslikum ja praktilisem kui …

Coaching ehk kootsing

Suurepärane võimalus kasutada kootsingu teenust oma isiklike ja ettevõtte eesmärkide lahendamiseks. Tihtipeale vajavad juhid enda kõrvale kootsi selleks, et treenida inimeste juhtimisega seotud oskuseid ja olla läbi selle tulemuslikum oma töös. Coach on ühtlasi partner, kes peegeldab ja abistab juhti tema igapäevases töös ja …

Personali arendamine

Personali arendamine on töötajate kaasamine, ettevalmistamine ja koolitamine, nende teadmiste, oskuste ja võimete arendamine ning karjääri juhtimine. Tänapäeval on heade töötajate hoidmine ja arendamine eriti suure väärtusega. Pidev arendamine toetab inimest karjääri planeerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada …

Tule päevaks Eestiga tutvuma

Päevareisid, pressireisid ja turismitoodete tutvustamine. Me armastame luua kohandatud reisiplaane individuaalsetele reisijatele, peredele ja väikestele sõpruskondadele ning teie väliskülalistele. Samuti teenindame eesti- ja välismaiseid pressireise ja tootetutvustusreise (FAM). Teenus koosneb absoluutselt kõigest vajalikust, sealhulgas programmi üksikasjalikust kavandamisest koos teie endaga, et …

et