Eesti turismiettevõtete kuulaja
Coaching ehk kootsing

Coaching ehk kootsing

Suurepärane võimalus kasutada kootsingu teenust oma isiklike ja ettevõtte eesmärkide lahendamiseks.

Tihtipeale vajavad juhid enda kõrvale kootsi selleks, et treenida inimeste juhtimisega seotud oskuseid ja olla läbi selle tulemuslikum oma töös. Coach on ühtlasi partner, kes peegeldab ja abistab juhti tema igapäevases töös ja tegemistes – aidates tal märgata erinevaid mustreid ja vaatenurki. Meeskonnas on koots abiks nii meeskonna koostöö tõhustamisel ja -kultuuri kujundamisel, muudatuste juhtimisel. Tüüpilised teemad meeskonna kootsingus on infovahetus, rollid ja tööjaotus, koostööoskused ja konfliktid – kuid coach lähtub alati meeskonna individuaalsest vajadusest.

Minu coachingu filosoofia: “Olen kohal, kuulan ja mõtlen kaasa koos oma coachee´ga. Oluline on mõlemapoolne usaldus, mis aitab coachee‘l leida talle sobivaid ja uusi lahendusi. Iga inimene on unikaalne.  Soov tugevdada coachee usku iseendasse, aidata tal selgusele jõuda oma soovides ja võimetes. Samas jagan oma läbitud kogemusi. Julgustan tegutsema soovitud tulemuse poole.”

Kootsingu eesmärgid

  • Saavutada soovitud tulemusi
  • Takistusi seljatades liikuda eesmärgi poole
  • Julgustada inimest kasutama oma ressursse kõige efektiivsemal ja paremal viisil
  • Juhtida muudatusi elutervelt
  • Inspireerida, tekitada sisemist jõudu ja tasakaalu
et