Eesti turismiettevõtete kuulaja
Personali arendamine

Personali arendamine

Personali arendamine on töötajate kaasamine, ettevalmistamine ja koolitamine, nende teadmiste, oskuste ja võimete arendamine ning karjääri juhtimine.

Tänapäeval on heade töötajate hoidmine ja arendamine eriti suure väärtusega. Pidev arendamine toetab inimest karjääri planeerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevust nende eesmärkide saavutamiseks. Tööandja poolt pakutav karjäärinõustamine oma töötajatele aitab neil paremini mõista oma tulevikuväljavaateid ja võimalusi erinevates sektorites. Ettevõtte jaoks on see võimalus paremini mõista oma töötajaid ja pakkuda neile arendavaid tegevusi ja tingimusi, mis omakorda toetavad ettevõtte strateegiat.

Mida ettevõte sellest saab:

  • Olemasolevate personaliga seotud protsesside ja kordade analüüs
  • Uute protsesside loomine või olemasolevate täiendamine
  • Sõltumatu majavälise eksperdi poolt tehtud soovitused personali arendamiseks
  • Boonusena ühe juhtkonna liikme coachingu sessioon (1,5h). Vaata kootsingu teenust.
et