Here for Estonian Tourism Companies
Personali arendamine

Personnel development

Personali arendamine on töötajate kaasamine, ettevalmistamine ja koolitamine, nende teadmiste, oskuste ja võimete arendamine ning karjääri juhtimine.

Tänapäeval on heade töötajate hoidmine ja arendamine eriti suure väärtusega. Pidev arendamine toetab inimest karjääri planeerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevust nende eesmärkide saavutamiseks. Tööandja poolt pakutav karjäärinõustamine oma töötajatele aitab neil paremini mõista oma tulevikuväljavaateid ja võimalusi erinevates sektorites. Ettevõtte jaoks on see võimalus paremini mõista oma töötajaid ja pakkuda neile arendavaid tegevusi ja tingimusi, mis omakorda toetavad ettevõtte strateegiat.

What are the benefits for You:

  • Analysis of existing personnel processes and procedures
  • Creating new processes or upgrading existing ones
  • Recommendations made by an independent external expert for staff development
  • As a bonus, one member of the management team can participate in a coaching session (1,5h). Read more Coaching.
en_GB